17 splitů


 

 

Popis systému:

Sedmnáct splitů je velmi jednoduchý systém - a velmi oblíbený systém. Jde o situaci, kdy hráč nutně potřebuje rychle získat nějaké peníze a  takzvaně "nemá čas ztrácet čas". Není to systém, který by byl určený pro dlouhou hru. Jde o to přijít ke stolu, položit žetony, vzít si svou výhru a odejít...

 

Postup hry:

Na plátně rulety si zvolíš 17 splitů a na ně položíš po 1 žetonu.

Pokryješ tak prakticky celé plátno.

 

V našem případě se jedná o následující splity:

1-4, 2-5, 3-6, 7-10, 8-11, 9-12, 13-16, 14-17, 15-18, 19-22, 20-23, 21-24,

25-28, 26-29, 27-30, 31-34 a 32-35.

(Záleží však na každém hráči, jak rozloží oněch 17 splitů a která čísla ponechá nepokrytá)

 

Prohrát můžeš pouze tehdy, pokud padnou 2 čísla a nula (v našem případě 33,36 a 0).

Je zde velká pravděpodobnost výhry - každé otočení kola rulety ti  může přinést 1 žeton.

Hodnotu žetonů si zvolí každý hráč podle svých aktuálních kapitálových možností.

U hry zůstaneš pouze 1-2 spiny, inkasuješ výhru a opouštíš casino - bez výjimky, prosím.

 

Ukázka rozložení žetonů na ruletě u Unibetu:

 

 

Závěrečné doporučení:

Systém 17 splitů je velmi jednoduchý systém. S největší pravděpodobností se dočkáš okamžité výhry.

Je však třeba mít na paměti, že i zde má casino svou matematickou výhodu, která se s přibývajícími spiny může začít projevovat. Proto doporučuji hrát tento systém pouze po krátkou dobu a pak ukončit hru či přejít na jiný systém sázení.

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy