Systém 2 a více

Tento ruletní systém je velmi jednoduchý a vyžaduje pouze trochu trpělivosti

a pevné nervy (ale co v dnešní době tohle nevyžaduje, že?). Je to systém,

který spočívá v častějším opakování určitých čísel. Jak asi víte, ruleta je založena

na teorii pravděpodobnosti, kdy při velkém počtu tahů se mají všechna padlá

čísla víceméně vyrovnat. Ale jak je to při malém počtu tahů? Zpravidla trošku

jiné, asi budete souhlasit, když řeknu, že čísla padají nepravidelně, některá

častěji a některá méně často. Může to být způsobeno náhodou nebo povrchovou

nerovností u reálné rulety a někdy můžete takto nenápadně přijít i na chybu 

v softwaru.

 

Takže postup je následující:

1. Zapiš si postupně 37 tahů rulety (pokud se jedná o francouzskou ruletu s jednou nulou),

    případně 38 tahů (pokud se jedná o americkou ruletu s dvojitou nulou).

2. Z těchto zapsaných čísel vezmi ta, která padla 2 a více krát v rámci těch 37  tahů.

3. Sázej na všechna tato čísla stabilní částku po dobu dalších 37  tahů. 

     Dokonce i když v průběhu sázek padne jedno nebo dvě ze zmíněných čísel,

     dodržuj původní výši sázek na ně, protože obvykle padnou více než jednou.

4. Po skončení oněch 37 tahů, kdy jsi sázel, ukonči hru, zapiš si postupně dalších 37 čísel

    a opakuj postupně body 2,3 a 4.

Zjistíš, že v průběhu cyklu 37 spinů (tahů rulety) budeš sázet tak cca 6-11 čísel

v průměru a výhry cca 9 - 13 krát za stejný cyklus, což je obvykle dostatečné

množství. 

 

 

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy