Black Jack  

    aneb počítat karty se vyplatí ...

 
        Black Jack pochází z karetní hry twenty-one (jedenadvacet, oko bere). V casinech je to velmi oblíbená hra, protože hráči se nemusejí spoléhat jen na své štěstí, ale své šance na výhru mohou zvýšit i taktikou hry. Počítačové simulace prokázaly, že při určité strategii hry může šance hráče na výhru překonat šanci casina. Aby to hráč dokázal, musí mít v hlavě, která akce je pro jakoukoli kombinaci rozdaných karet optimální. Pokud to umí, má dobrou šanci vyhrát.

        Black Jack se hraje proti krupiérovi, kterému se zde říká dealer, tedy proti banku. Cílem hry je vytáhnout tolik karet, dokud nebude přebita dealerova karta, nesmí se však překročit počet bodů 21. Black Jack se hraje s několika standartními sadami po 52 kartách, většinou se 6 sadami, tedy s 312 kartami. Počet karetních sad je však pro průběh hry nepodstatný.

         Black Jack se hraje u polokruhového stolu s dealerem. Ten míchá a rozdává karty, vyplácí výhry a inkasuje prohry. U stolu je místo pro sedm hráčů. Přitom může jeden hráč hrát současně s několika listy, z nichž každý se počítá jako samostatná hra. Po zamícháhí dealer požádá jednoho z hráčů, aby karty rozdělil a to tak, že doprostřed balíčku karet vsune tzv. katovací kartu. S cílem poplést ty, kdo karty počítají, se jedna karta z balíčku karet sejme a položí stranou. 

   

          Hra začíná sázkami hráčů. Nato dealer rozdává karty ve směru hodinových ručiček, nejprve dá po jedné každému hráči lícem nahoru, potom jednu rubem nahoru sobě, nakonec pak po jedné kartě lícem nahoru každému hráči i sobě. Než začnou s dalšími tahy, porovnají hráči počet bodů svého listu s potenciálním počtem bodů listu dealera. (Listem jsou myšlenykarty, které má hráč v ruce). Cílem je získat větší počet bodů než dealer, avšak nepřekročit počet 21.
Body

        Počet bodů hráče je výsledkem hodnot jednotlivých karet. 

U karet 2 až 10 se počítá jejich hodnota,

obrazové karty mají hodnotu 10 bodů

esa mají hodnotu 1 nebo 11 bodů podle přání hráče.

 

Black Jack, nejvyšší možný list, je tvořen esem a kartou s hodnotou 10. 

 


Sázky

       Hráči mohou vsadit na tolik polí, na kolik chtějí. Mají výběr hrát sami za sebe (hand)
nebo sázet na list jiného hráče (box).
    
 

Průběh hry


       Hráči nejprve položí sázky na příslušná pole a poté dostane každý z nich dvě otevřené karty.
Rovněž dealer dostane dvě karty, z toho jednu otevřenou (up card) a jednu skrytou (hole card).
Hráči zhodnotí hodnotu svýh karet a otevřené karty dealera, načež mají různé možnosti další hry.

Hráč má pro další hru tyto možnosti:
- Zůstat (Stay) - Žádná další karta
- Karta (Hit)   - Přibere jednu nebo více karet, aby si vylepšil bodový stav.
- Dělení (Split) - Za normálních okolností se dělí, mají-li první dvě karty stejné hodnoty, obrazové
                         či číselné. Hráč rozdělí svůj list tak, že na okraj pole položí další sázku.
                         U es dostane vždy jen další kartu, při každém dalším dělení může dostat několik
                         karet na list. Dělený list může mít sice 21 bodů, ale nikdy z něj nemůže být Black Jack.
- Zdvojnásobení (Double) - Za určitých okolností může hráč svou původní sázku zdvojnásobit.
                                           Bez ohledu na označení není hráč nucen sázku zdvojnásobit, může stejně
                                           tak uzavřít další sázku ve výši původní.
                                                    Možnost zdvojnásobit se omezuje jen na dvě první karty a hráči je
                                           pak dovolena je ještě jedna další karta na list. Zdvojnásobuje se tak, že se
                                           za původní sázku položí další žeton. Vyhrané sázky se vyplácejí podle
                                           jednoduchého poměru.

         Pokud počet bodů překročí 21, hráč prohrává a to i tehdy, má-li zároveň dealer více než 21 bodů.
Pokud si hráč myslí, že svým listem dealera přebije, žádné další karty nepřibírá. Jakmile všichni hráči
dají najevo, že už další karty nechtějí, hraje dealer se svým listem a ukáže skrytou kartu.
         Pravidla stanoví, co musí dealer udělat v závislosti na počtu bodů svého listu.
Pokud má dealerův list hodnotu 17 a více, nesmí vytáhnout další kartu
Pokud má 16 a méně, tahá tak dlouho karty, dokud nemá 17 bodů a více.
Pokud počet bodů dealera překročí 21, bank prohrává a vyplácejí se vyhrané sázky.
Pokud má dealer méně než 21 bodů, jsou vyplaceni hráči s vyšším počtem bodů.
Pokud nastane rovnost bodů, bez ohledu na to, jestli se jedná o blackjack nebo jiné číslo,
           zůstane hráčova sázka stát a on ji může vzít zpět nebo změnit.
Pokud má hráč black jack a je jasné, že dealer black jack nemá (odkrytá karta má hodnotu 2-9),
           je hráč vyplacen a jeho karty se odstraní dříve, než ostatní hráči vytáhnou další karty.
Pokud má hráč black jack, ale dealerova odkrytá karta je eso nebo má hodnotu 10, musí hráč
           s black jackem počkat, dokud všichni hráči nedokončí hru. Je to nutné, protože dealer
           by mohl mít rovněž black jack a mít s hráčem stejný počet bodů.Výherní poměry


       Částky výhry se vypočítávají z hodnoty listu hráče v poměru k počtu bodů dealera.
Když má hráč black jack a dealera přebije, činí výherní poměr 3: 2.
U jednoduché výhry se vyplatí výše sázky, pokud nastane "stand off" - rovnost bodů
mezi hráčem a dealerem, pak se sázka vrací.
Pokud se hráč proti dealerovu black jacku pojistil (viz další odstavec),
je poměr pro pojištěnou sázku 2 : 1


Pojištění


       Když je první karta pro dealera eso, jsou hráči dotázáni, zda se nechtějí pojistit.
Pojištění je dodatečná sázka na polovinu původní částky proti riziku, že dealer má black jack.
       Pokud má dealer skutečně black jack, původní sázka prohrává, sázka na pojištění
je však vyplacena poměrem 2 : 1.
       Pokud dealer black jack nemá, je pojištění ztraceno. Uplatnit nárok na pojištění nemusí
však být vždy nejlepší řešení, protože šance, že dealer bude mít black jack, je menší,
než že bude mít jiný počet bodů.
                                               

 

Další sázky


       Některá casina zavedla při black jacku další sázky.

Surrender Black Jack
        Má-li hráč špatný výchozí list, může se vzdát poloviny sázky. S listem se nehraje, dealer
zinkasuje polovinu sázky. Pokud má však dealer eso, nelze uplatnit surrender, lze se jen pojistit.

Nad / pod 13
Sází se jednoduše na to, zda budou mít dvě první karty hodnotu vyšší nebo nižší než 13.
Tato dodatečná sázka prohrává, je-li počet bodů roven přesně 13. Sází se současně s původní sázkou.
Tato sázka nemá na vlastní hru vliv.

Multiple action black jack
Hráč si ponechá pro tři hry stejný list, dealer stejnou odkrytou kartu. První dvě karty se vydají jako
obvykle a hráč na ně může táhnout. Také dealer postupuje podle obvyklých pravidel.
Dobrý list má přitom dobrou šanci 3x vyhrát, ovšem špatný list může prohrát 3x za sebou.

Three 7s
Sází se na to, že dostanete tři sedmičky, sázka se uzavírá spolu s původní sázkou.Základní strategie


       Black Jack je hra, při níž šance hráče na výhru závisejí na jeho obratnosti, přičemž
díky ní může překonat i matematickou výhodu casina.
       S pomocí simulací her byl vyvinut systém, známý jako základní strategie, který na základě
hodnoty karet hráče ukazuje optimální tahy.
       Základní strategie redukuje výhodu casina na nulu. Hrát základní strategii ovšem od hráče
vyžaduje mít v hlavě správnou reakci pro všemožné kombinace karet.
Nejjednodušší pravidlo základní strategie zní:
Pokud je počet bodů 16 a nižší a dealerova odkrytá karta je 7 nebo vyšší, vytáhnout kartu.
Pokud je počet bodů 12 a vyšší a dealer má 6 a méně, zůstat.

Níže uvedená tabulka ukazuje základní strategii podrobně. Chvíli to potrvá, než si ji osvojíte
a budete umět používat automaticky, ale pokud chcete hrát black jack, vyplatí se to...


    Ruka hráče                                              Dealerova odkrytá karta

                                     2        3        4        5        6        7        8        9       10       Eso

         8                          H       H       H       H        H       H       H       H        H         H
         9                          H       D       D       D        D       H       H       H        H         H
       10                          D       D       D       D        D       D       D       D        H         H
       11                          D       D       D       D        D       D       D       D        D         H
       12                          H       H       X       X        X       H       H       H        H         H
       13                          X       X       X       X        X       H       H       H        H         H
       14                          X       X       X       X        X       H       H       H        H         H
       15                          X       X       X       X        X       H       H       H        H         H
       16                          X       X       X       X        X       H       H       H        H         H
       17                          X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
       18                          X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
       19                          X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
       20                          X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
       21                          X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
    Eso  2                       H       H       H       D        D       H       H       H        H         H
    Eso  3                       H       H       H       D        D       H       H       H        H         H
    Eso  4                       H       H       D       D        D       H       H       H        H         H
    Eso  5                       H       H       D       D        D       H       H       H        H         H
    Eso  6                       H       D       D       D        D       H       H       H        H         H
    Eso  7                       X       X       X       X        X       X       X       H        H         H
    Eso  8                       X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
    Eso  9                       X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
    Eso  10                     X       X       X       X        X       X       X       X        X         X
    Eso  Eso                   S        S       S        S        S        S       S        S        S          S
      2  2                        S        S       S        S        S        S       S         S        S          S
      3  3                        S        S       S        S        S        S       H        H        H         H
      4  4                        H       H       H       H        H       H       H        H        H         H
      5  5                        D       D       D       D        D       D       D        D        H         H
      6  6                        S        S       S        S        S       H       H        H        H         H
      7  7                        S        S       S        S        S       S        H        H        H         H

      8  8                        S        S       S        S        S       S        S        S        X         X
      9  9                        S        S       S        S        S       X        S        S        X         X
    10  10                      X       X       X       X        X       X       X       X        X         X

H = Táhnout (Hit)              X = Držet            D = Zdvojnásobit (Double)       S = Dělit (Split)
                     

Kvalitní blackjack najdete v těchto casinech (a můžete si jej tam zkoušet i zdarma, jak dlouho chcete)

 

LV bet.

Eat Sleep Bet  Casino Las Vegas 

Jackpot City 

Euromania

Europa Casino

Bet 365

Unibet
jen Slovensko
 CasinoEuro 
jen pro Slovensko
Royal Panda
jen Slovensko
Bet at home
jen pro Slovensko   

 

Přímo online a zdarma je možno zahrát si blackjack zde: (Blackjack od Unibetu)
(zvuk lze vypnout vlevo dole)

 


 

 
Takže, základní strategii už znáte. Další technikou je počítání karet.

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy