Fibonacci  systém

Fibonacci - geniální matematik středověku

Systém Fibonacci, který je u hráčů rulety velmi oblíben, má velmi zajímavou historii. Jeho tvůrce, Leonardo Pisan, známý jako Fibonacci, totiž zemřel mnoho století předtím, než byla vůbec ruleta vynalezena. Fibonacci žil ve Evropě koncem 12. století. Jeho otec pracoval v diplomatických službách a malý Fibonacci jej často doprovázel na cestách do arabských zemí. Přínos Fibonacciho pro evropskou matematiku byl hlavně v tom, že si uvědomil, že arabské číslice jsou pro výpočty mnohem lepší, než tehdy v Evropě používané číslice římské a zasadil se o jejich zavedení. Tato jeho zásluha však dávno upadla v zapomnění.

Co však si svět pamatuje dodnes je, že popsal tzv. Fibonacciho posloupnost, zkráceně Fibonacciho řadu, ve které každé následující číslo je součtem dvou předchozích. Skutečným paradoxem pak zůstává, že Fibonacci svou řadu vůbec vytvořil na zakázku, kdy měl pomocí ní spočítat, jak rychle se namnoží kolonie králíků za přesně stanovený počet měsíců. Ruleta přišla až 500 let po Fibonaccim. Ukázalo se, že číselná řada, vytvořená učencem mrtvým půl tisíciletí, má stále co říci...

 

Fibonacciho řada má následující, nekonečnou podobu

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, … až nekonečno ...

 

Vysvětlivky k Fibonacciho řadě:

Na začátku řady vidíme dvě jedničky. To je proto, že ta druhá jednička je vlastně součtem 0+1 (před první jedničkou může být pouze nula).

A dále už to je jasné:

      1 + 1 =  2,

      1 + 2 =  3,

      2 + 3 =  5,

      3 + 5 =  8

      5 + 8 = 13

 

Jak sázet pomocí systému Fibonacci?

Je to jednoduché.

Vezmeš si tužku a papír.

Zvolíš si oblíbenou barvu, na kterou budeš sázet.

Pokud vyhraješ hned první spin (tah rulety), pak řada končí a nemusíš ani nic zapisovat.

Pokud hned první spin skončí prohrou, napíšeš na papír číslici 1.

Další číslo ve Fibonacciho řadě ti řekne, kolik máš příště vsadit.

Druhé číslo v řadě je opět 1, takže příště vsadíš zase jeden žeton.

Pokud prohraješ, napíšeš to, co jsi prohrál, na konec řady.

V případě výhry škrtáš dvě čísla zprava.

Je to podobné jako u systému Labouchere, s tím rozdílem, že u Fibonacciho systému hráč začíná

s prázdnou řadou. U obou těchto systémů platí, že při prohře zapisuješ 1 číslo (hodnotu prohry) na konec řady

a při výhře škrtáš čísla dvě - z toho je vidět, že systém sám se snaží, aby řada byla ukončena a hráč dosáhl co nejdříve výhry.

 

Nicméně, nejlépe lze fungování systému Fibonacci vysvětlit na příkladu:

 

Spin č. Počet vsazených žetonů Výsledek Číselná řada Stav konta
1 1 prohra 1 -1 žeton
2 1 prohra 1-1 - 2 žetony
3 2 prohra 1-1-2 - 4 žetony
4 3 výhra 1-x-x - 1 žeton
5 1 prohra 1-1 - 2 žetony
6 2 prohra 1-1-2 - 4 žetony
7 3 prohra 1-1-2-3 - 7 žetonů
8 5 výhra 1-1-x-x - 2 žetony
9 2 prohra 1-1-2 - 4 žetony
10 3 výhra 1-x-x - 1 žeton
11 1 prohra 1-1 - 2 žetony
12 2 výhra x-x 0 žetonů
13 1 výhra končíme hru + 1 žeton

 

Závěrečné doporučení:

           Systém Fibonacci patří k šetrným systémům - průběh hry neničí hráče psychicky, ani nemá devastující dopad na jeho kapitál. Pokud chceš zažít pohodovou hru, Fibonacci je správnou volbou.

 

Existují nějaké úpravy Fibonacciho systému?

 

Ano, Fibonacciho systém se používá už po staletí a nedává hráčům spát. Proto vznikly jeho četné úpravy.

Velmi dobrou možností je například  Fibonacci na 3 tucty

 

   

 

 

Ruleta systémy - zpět na hlavní stranu