Fibonacci Money Management

 

 

 

 

 

 

 

        

          Minule zde byla řeč o využití systému Martingale v kurzovém sázení. Existuje však celá řada systémů, které lze využít jak pro ruletu, tak i pro kurzové sázení. Jedním z dalších zajímavých systémů je Fibonacci.

Fibonacciho systém pro kurzové sázení, o kterém bude řeč, je mírně odlišný od Fibonacciho systému pro ruletu. Odlišnosti vyplývají z rozdílů kurzů při kurzovém sázení. Základ však mají oba systémy stejný.

 

Tím základem je tzv. Fibonacciho řada:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …

U Fibonacciho řady platí, že každé z čísel je součtem dvou předcházejících v řadě.

První v řadě je číslo 1,

druhé v pořadí je opět 1, protože před první jedničkou je pouze nula a součet 1+0 je 1.

Třetí číslo v řadě je 2=1+1,

čtvrté v řadě je 5=2+3, páté číslo je 8+5+3, atd...

 

Příklad:

1. Vybereš si zápas s kurzem 2,0, příp. velmi podobným kurzem (bude vysvětleno dále).

    Vsadíš 1 euro. Pokud prohraješ, příště vsadíš 2 eura.

2. Sázíš 2 eura.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 1.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 3 eura (přesně podle Fibonacciho řady)

3. Sázíš 3 eura.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 2.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 5 eur.

4. Sázíš 5 euro.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 3.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 8 eur.

5. Sázíš 8 euro.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 4.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 13 eur.

6. Sázíš 13 euro.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 5.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 21 eur.

7. Sázíš 21 euro.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 6.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 34 eur.

8. Sázíš 34 euro.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 7.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 55 eur.

9. Sázíš 55 euro.

    Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 8.

    Pokud prohraješ, příště vsadíš 89 eur.

10 Sázíš 89 euro.

     Pokud vyhraješ, vracíš se k bodu 9.

     ... atd.

 

Výběr kurzů:

Zajímavé je, že sázkař může zvolit zcela libovolný kurz. Pochopitelně, pokud někdo rád tipuje výsledky např. v anglické Premier League, může i nadále pravidelně sázet jen na jejich zápasy. Z hlediska teorie pravděpodobnosti je však jedno, jaký zápas zvolí. Podstatné je, aby na tento zápas byl vypsán kurz blízký 2. Pokud bude kurz menší než 2, je výhra pravděpodobnější, ale bude zapotřebí většího kapitálu. Kurz vyšší než 2 znamená menší pravděpodobnost výhry, ale potřebu kapitálu naopak sníží.

Ať už tak či onak, Fibonacciho systém bude přesně dávkovat výši sázek podle kurzů a vývoje situace.

 

Přepočet kurzů:

Pochopitelně v kurzovém sázení na přesný kurz 2,0 narazíme jen zřídka.

Můžeme však bez problémů využít jakéhokoli kurzu, stačí jen využít následujícího vzorce:

 

                               Fibonacciho číslo  x  Původní sázka         =              1 x 20

Výše sázky =     --------------------------------------------       -------------------   =  25

                                          (aktuální kurz - 1)                         =        1,8 -1, tj. 0,8

 

Vysvětlivky:

Původní sázka: Částka, kterou bychom vsadili při kurzu 2,0 - v tomto příkladu činí 20 euro.

Fibonacciho číslo: Číslo v řadě podle Fibonacciho, kterým násobíme naši sázku,

                            v tomto případě 1 (začínáme).

Aktuální kurz: Kurz, vypsaný sázkovou kanceláří, na který potřebujeme vsadit, v tomto příkladu činí 1,8

Výše sázky: Částka, kterou musíme vsadit při aktuálním kurzu, v tomto příkladu činí 25.

 

Postup při sázení:

Je třeba si uvědomit, že tyto přepočty kurzů budeme muset dělat prakticky pokaždé, protože kurzy se pochopitelně budou od optimálního kurzu 2,0 velmi často lišit.

 

Konkrétní ukázka sázení:

Vsadíme 10 euro na zápas s kurzem 1,7.

Prohrajeme, ztrácíme tedy 10 euro.

Těchto 10 euro považujme za stabilní sumu, kterou budeme vždy násobit podle čísel z Fibonacciho řady.

 

Příště vybereme zápas - například s kurzem 1,9.

Výši sázky musíme však přesně určit.

 

Dosadíme proto hodnoty do vzorce:

 

                             Fibonacciho číslo  x  Původní sázka           =             2 x 10

Výše sázky =     --------------------------------------------       -------------------   =  22,2, zaokr. 23

                                          (aktuální kurz - 1)                         =        1,9 -1, tj. 0,9

 

Vsadíme tedy 23 euro na zápas s kurzem 1,9

 

Tento zápas nevyšel. Postupujeme dále podle Fibonacciho.

Našli jsme zápas s kurzem řekněme 1,7.

Další číslo v řadě je 3 a my opět dosadíme do známého vzorce...

 

                             Fibonacciho číslo  x  Původní sázka           =             3 x 10

Výše sázky =     --------------------------------------------       -------------------   =  42,85, zaokr. 43

                                          (aktuální kurz - 1)                         =        1,7 -1, tj. 0,7

 

Bohužel, ani tento zápas nevyšel, postupujeme dále...

Našli jsme zápas s kurzem 1,8.

Další číslo v řadě je 5 a my opět dosazujeme hodnoty do vzorce:

 

                             Fibonacciho číslo  x  Původní sázka           =             5 x 10

Výše sázky =     --------------------------------------------       -------------------   =  62,5, zaokr. 63

                                          (aktuální kurz - 1)                         =        1,8 -1, tj. 0,8

 

Vyhráli jsme, výsledek sázky je 63 x 1,8 = 113,4.

Zisk je však záporný   -25,6 euro.  (113,4 - dosavadní náklady (10+23+43+63) = -25,6 euro.)

 

Fibonacci je však známý tím, že nepočítá s okamžitým ziskem,

naopak rozkládá zisky i ztráty na delší období.

 

Pokračujeme proto dále...

Našli jsme zápas s kurzem řekněme 1,6.

Další číslo ve Fibonacciho řadě je 3 a zde je dosazení do vzorce:

 

                             Fibonacciho číslo  x  Původní sázka           =             3 x 10

Výše sázky =     --------------------------------------------       -------------------   =  50

                                          (aktuální kurz - 1)                         =        1,6 -1, tj. 0,6

 

Vyhráli jsme, výsledek sázky je 50 x 1,6 = 80.

Celkový dosavadní zisk je  4,4 euro.  (80+113,4 - dosavadní náklady (10+23+43+63+50) = 4,4 euro.)

 

Série však zatím není ukončená, pokračujeme dále.

Našli jsme zápas s kurzem řekněme 2,1.

Další číslo ve Fibonacciho řadě je 2 a pokračujeme podle vzorce

 

                             Fibonacciho číslo  x  Původní sázka           =             2 x 10

Výše sázky =     --------------------------------------------       -------------------   =  18

                                          (aktuální kurz - 1)                         =        2,1 -1, tj. 1,1

 

Vyhráli jsme, výsledek sázky je 18 x 2,1 = 37,8.

Celkový dosavadní zisk je  24,2 euro. 

(80+113,4+37,8 - dosavadní náklady (10+23+43+63+50+18) = 24,2 euro.)

 

Jsme téměř v závěru. Další číslo v řadě je totiž 1.

Našli jsme zápas s kurzem 1,9.

 

                            Fibonacciho číslo  x  Původní sázka           =             1 x 10

Výše sázky =     --------------------------------------------       -------------------   =  11,1, zaokr. 12

                                          (aktuální kurz - 1)                         =        1,9 -1, tj. 0,9

 

Vyhráli jsme, výsledek sázky je 12 x 1,9 = 22,8.

Celkový dosavadní zisk je 35 euro. 

(80+113,4+37,8+22,8 - dosavadní náklady (10+23+43+63+50+18+12) = 35 euro.)

 

Existuje i šetrnější varianta tohoto systému?

Ano, tato varianta je k dispozici. Jak už jsem zmínil v úvodu tohoto systému, výše uvedený postup je mírně odlišný od Fibonacciho systému pro ruletu. Jde o to, že při výhře se u Fibonacciho systému v ruletě vracíme v řadě o 2 místa, ovšem v případě kurzového sázení se vracíme zpět pouze o 1 místo.  Je zde pak totiž  šance na celkově větší závěrečnou výhru. Na druhé straně ovšem tento postup sebou nese zvýšené nároky na kapitál. Obecně mezi sázkaři je používán tento systém, tak jak jsem jej popsal. Nicméně, pokud chce sázkař jít pomalejší a jistější cestou (s nižšími kapitálovými nároky), pak lze zvolit klasický postup, jako u Fibonacciho řady v ruletě, tedy při výhře se vrátit vždy o dva kroky v řadě zpět.
Tuto šetrnější variantu si každý může koneckonců zkusit propočítat i ve výše uvedeném příkladu. Výsledek bude opět kladný a s nižšími kapitálovými nároky, ale taktéž výhra bude podstatně nižší.

 

Poznámka

Výše uvedené vzorce lze vyzkoušet v kterékoli sázkové kanceláři, mohu však

doporučit  vynikající online sázkové kanceláře s tradičně vysokými kurzy,

jako jsou 1 x Bit , Coinbet24, Betcoin, či Nitrogen Sports

Hráči ze Slovenska mohou využít i Bet at Home.

 

 

Závěr:

Fibonacciho systémy jsou mezi hráči velmi oblíbené. Existuje celá řada jejich úprav, jak pro ruletu, tak pro kurzové sázení. Stojí za povšimnutí, že v našem příkladu jsme zažili vcelku pohodovou hru bez větších kapitálových nároků při dosažení slušného zisku. Skončili jsme poté, co jsme došli zpátky na začátek Fibonacciho řady. Každá hra však má svůj vlastní vývoj. Výhodou je, že sázkař si může sám zvolit konkrétní zápas, na který bude sázet. Systém mu pouze určí, jak vysokou sázku má zvolit. Přestože Fibonacciho systémy jsou obecně považovány za šetrné ke kapitálu, doporučuji i zde nepodceňovat fakt, že mohou nastat dlouhé série se značnými kapitálovými nároky. Je proto na každém sázkaři, zda se rozhodne dojít až na konec řady (jako v našem příkladu) či si zvolí limit pro výhru i prohru, po jehož dosažení ukončí hru.

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy