Nálet - ruletní systém


 

 

 

Popis systému:

I tento systém, podobně jako předchozí, je určen pro sázení na čísla.

Tento systém je však velmi agresívní, není určen pro pohodovou hru.

Vyžaduje větší kapitál a je vhodný pro hráče, snášející vyšší zátěž rizika.

Hráč při něm postupně pokrývá velkou část plátna, podobně,

jako se chová útočný bombardér při náletu, odtud jeho název.

 

Princip hry:

Vsadíš 1 žeton na číslo, které právě padlo.

Pokud v následném spinu padne jiné číslo, vsadíš příště

o jeden žeton více na obě tato čísla. Takto postupuješ stále dále.

 

Praktická ukázka hry:

Naposledy padlo číslo 4. Vezmeš jeden žeton a položíš jej na toto číslo.

Příště padne číslo 2. Vezmeš o jeden žeton více a položíš po 2 žetonech na 4 a 2.

Padne číslo 18. Vsadíš tedy po 3 žetonech na 4, 2 a 18.

Padne číslo 13, sázíš po 4 žetonech na 4, 2, 18 a 13.

Padne číslo 1, takže sázíš po 5 žetonech na 4, 2, 18, 13 a 1.

Padá číslo 36, sázíš po 6 žetonech na 4, 2, 18, 13, 1 a 36.

Padá číslo 31, sázíš po 7 žetonech na 4, 2, 18, 13, 1, 36 a 31.

Padá číslo 2, vyhráváš! Máš vsazeno 7 žetonů, takže výhra činí 7 x 35 = 245.

       245 + 7 žetonů, použitých při posledním spinu.

       Náklady: žetony na číslech 4, 18, 13, 1, 36 a 21, tedy 42 žetonů

       V předchozích spinech bylo použito celkem                 91 žetonů

       Zisk činí 245 - 42 - 91 = 112 žetonů

 

Po výhře máš několik možností:

1. Ukončit hru a jít to oslavit (vzhledem k povaze systému tuto variantu doporučuji)

2. "Resetovat hru" a začít opět s jedním žetonem.

3. Pokračovat dále s původními hodnotami žetonů (zde je ale třeba pamatovat,

    že s přibývajícími spiny bude třeba zvýšit tomu úměrně i počty žetonů)

 

Upozornění:

Po jednom žetonu lze navyšovat sázky maximálně do 9. spinu. Lze samozřejmě pokračovat ve hře, ale v dalších spinech nároky na kapitál rostou podstatně rychleji (např. v 10. spinu doporučuji vsadit nikoli 10, ale minimálně 12 žetonů). Proto prosím nepodceňovat tento systém. Vše doporučuji důkladně testovat nanečisto a zapisovat si kapitálové nároky jednotlivých spinů.

 

Úpravy ze strany hráčů:

Hráč P.N. poněkud omezil agresívní charakter systému ve dvou zdařilých úpravách.

 

Závěr:

Jak je vidět, systém je opravdu agresívní, s velkými nároky na kapitál

i psychiku hráče. O zvraty ve hře zde není nouze. Proto doporučuji

opustit hru po dosažení výhry, případně přejít na jiný systém.

 

 

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy