Plovoucí tucet


 

 

 

Popis systému:

Každý zkušenější hráč to ví. Čísla na ruletě padají nepravidelně a mají tendenci se vracet.

Stejně jako čísla, padají nepravidelně i tucty. Opravdu málokdy totiž na ruletě uvidíme,

že by tucty padaly delší dobu ve stále stejně pravidelném pořadí 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a tak dále ...

Z principu nerovnoměrné distribuce tuctů vychází tento systém...

 

Princip hry:

Budeš sázet na tucet, který se opakuje, přesněji řečeno na tucet, který právě padl.

Toto platí pro každý spin. Pokud tedy v příštím spinu padne jiný tucet, znamená to,

že sice nevyhráváme, ale v dalším spinu sázíme na tento nový tucet.

V praxi to znamená, že kdykoli se tucet zopakuje, vyhráváme!

 

Hodnoty sázek:

Budeš sázet žetony podle hodnot, určených následující tabulkou:

 

Číslo úrovně Hodnoty sázek
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9
4 4 8 12

 

Již při lehkém propočtu zjistíme, že celkový součet žetonů v tabulce činí 60.

Proto je třeba počítat vždy s touto hodnotou a mít takový počet žetonů k dispozici,

jako alespoň minimální kapitál. V průběhu hry uvidíme, že hodnoty sázek

se pohybují ve čtyřech úrovních, v závislosti na stavu kapitálu, neustále

nahoru a dolů, odtud pochází i název systému - Plovoucí tucet.

 

Postup a podmínky hry:

Pokud se týká hodnoty sázek, vždy se řídíme výše uvedenou tabulkou.

Začínáme sázkou v hodnotě jednoho žetonu na tucet, který právě padl (jsme v první úrovni tabulky)

Pokud padne nula, sázíme příště na stejný tucet, jako v předchozím spinu.

Pokud nevyhrajeme, vsadíme příště 2 žetony na právě padlý tucet (platí pro první úroveň, ve druhé jsou to 4 žetony atd.)

Pokud ani v dalším spinu nevyhrajeme, vsadíme příště 3 žetony na právě padlý tucet (platí pro 1.úroveň, ve druhé to je 6 žetonů).

Dosud jsme tedy sázeli podle úrovně jedna - viz tabulka.

Pokud 3x za sebou prohrajeme, jsme na konci úrovně, postupujeme na vyšší úroveň.

Pokud vyhrajeme a jsme kapitálově v mínusu oproti původnímu stavu, vracíme se na začátek dané úrovně.

Pokud vyhrajeme a jsme kapitálově v plusu oproti původnímu stavu, přecházíme na nižší úroveň sázek

            (toto samozřejmě platí pro úrovně, vyšší, než 1, z té už níž nelze jít)

Jakmile se dostaneme zpět na 1. úroveň sázek a dosáhneme výhry, končíme hru.

 

Teorie je vždycky trochu složitější, než praxe. Tento systém není vůbec složitý,

ale lépe je pochopit jej na konkrétní ukázce.

 

Praktická ukázka hry - odehráno na francouzské ruletě v CasinoEuro

 

Spin č. Padlý tucet Počet žetonů Úroveň Výsledek Stav Poznámka
1 3       5000 padl 3. tucet, příště tedy začneme sázkou na něj
2 2 1 1 prohra 4999 po prohře zvedáme sázku na 2 žetony v rámci 1. úrovně
3 3 2 1 prohra 4997 po prohře zvedáme sázku na 3 žetony v rámci 1. úrovně
4 3 3 1 výhra 5003 výhra, jsme v plusu, vracíme se na počátek 1.úrovně
5 2 1 1 prohra 5002 po prohře zvedáme sázku na 2 žetony v rámci 1. úrovně
6 1 2 1 prohra 5000 po prohře zvedáme sázku na 3 žetony v rámci 1. úrovně
7 2 3 1 prohra 4997 jsme na konci úrovně a v mínusu, jdeme na úroveň č.2
8 1 2 2 prohra 4995 po prohře zvedáme sázku na 4 žetony v rámci 2. úrovně
9 3 4 2 prohra 4991 po prohře zvedáme sázku na 6 žetonů v rámci 2. úrovně
10 2 6 2 prohra 4985 jsme na konci úrovně a v mínusu, jdeme na úroveň č.3
11 2 3 3 výhra 4991 padla výhra, ale jsme stále v mínusu, proto zůstáváme na 3.úrovni, sázíme opět od jejího počátku, tedy po 3 žetonech
12 2 3 3 výhra 4997 znovu výhra, ale jsme stále v mínusu, takže stále 3.úroveň, sázíme od jejího počátku, tedy po 3 žetonech
13 1 3 3 prohra 4994 po prohře zvedáme sázku na 6 žetonů v rámci 3. úrovně
14 2 6 3 prohra 4988 po prohře zvedáme sázku na 9 žetonů v rámci 3. úrovně
15 2 9 3 výhra 5006 výhra, jsme navíc v plusu, takže jdeme na nižší úroveň č.2
16 3 2 2 prohra 5004 po prohře zvedáme sázku na 4 žetony v rámci 2. úrovně
17 3 4 2 výhra 5012 výhra, jsme v plusu, jdeme na úroveň č.1
18 2 1 1 prohra 5011 po prohře zvedáme sázku na 2 žetony v rámci 1. úrovně
19 2 2 1 výhra 5015 dosáhli jsme cíle - výhry v rámci 1. úrovně, končíme hru!
  VÝSLEDEK 5015 Zisku 15 žetonů bylo dosaženo v průběhu 19 spinů

 

 

Možné úpravy systému:

Systém je velmi vhodný pro úpravy. V hráčském světě se používají především následující dvě úpravy:

 

3 plovoucí tucty tato úprava spočívá v tom, že systém aplikujeme nikoli pouze na jediném tuctu, ale na všech 3 tuctech, přičemž na každém z těchto tuctů hrajeme systém jakoby samostatně.
6 plovoucích tuctů

tato úprava spočívá v tom, že systém aplikujeme kromě všech 3 tuctů také ještě na 3 sloupcích, a rovněž, podobně jako v předchozí úpravě, hrajeme na každém z těchto 6 tuctů samostatně. Je třeba si také uvědomit, že systém 6 plovoucích tuctů je již velmi náročný, jednak na použitý kapitál, jednak na množství poznámek, které musí hráč při každém spinu správně vyhodnotit. Doporučuji proto tuto variantu hrát v reálné hře až po jejím dokonalém odzkoušení nanečisto.

 

Poznámka:

Toto jsou základní dvě úpravy. Systém plovoucího tuctu je však pro svou vyváženost a jednoduchost velmi vhodný pro další četné úpravy. Pokud kdokoli z hráčů přijde na další zajímavou úpravu, zašlete mi ji, rád ji zde zveřejním.

 

Závěrečné doporučení:

Systémy plovoucích tuctů jsou velmi vyvážené, jako ostatně většina systémů, založených na sázení na tucty.

V našem příkladu bylo v CasinoEuru dosaženo zisku 15 žetonů v průběhu 19 spinů. To je jistě uspokojivý výsledek. Je však třeba si rovněž povšimnout, že se systém může lehce dostat na určitou část hry do záporných hodnot. Proto je třeba počítat s dostatečným kapitálem. Ještě větší kapitálové nároky lze očekávat u systémů 3, případně 6 plovoucích tuctů, kde je třeba mít k dispozici minimálně 3-6 násobek kapitálu. Na druhé straně lze ovšem od varianty 6 plovoucích tuctů  očekávat zpravidla pohodovou a vyváženou hru. Jako obvykle však doporučuji nenechat se ukolébat pohodovou hrou, je zapotřebí si stanovit limity pro výhru a prohru a hru ukončit po jejich dosažení, případně při dosažení výhry v první úrovni sázek, jako tomu bylo v ukázkovém příkladu. V každém případě doporučuji systém řádně odzkoušet v některém z níže uvedených online casin a pečlivě si značit jednotlivé spiny i kapitálové nároky.

 

 

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy