Rohová obrana

 


 

 

Rohová obrana je tvořena celou soustavou možných systémů a herních postupů.

Začínající hráči si však často nedovedou představit, jakých efektů s nimi mohou dosáhnout.

Proto dovolte aspoň krátké seznámení s těmito skvělými nástroji pro ruletní hru.

 

Popis systému:

Systémy rohové obrany jsou jakousi protiváhou všech systémů, které využívají

sázení na jednotlivá čísla. Každý zkušenější hráč to ví. Když sází na číslo,

možný profit je vysoký, zato však značně nejistý a taky se na něj může docela načekat.

Systémy rohové obrany jsou něco zcela jiného. Jsou to mnohem vyrovnanější systémy

a o zajímavé výsledky zde rovněž nebývá nouze. Riziko, které u sázek na číslo je značné,

je u rohové obrany podstatně sníženo účinným rozložením vkladu na plátně.

 

 

Příklad č.1: Rohová obrana pěti žetony

 

Sázíme zde na konkrétní číslo a na jeho čtyři rohy.

V našem případě jsme vsadili na číslo 26. Nabízí se zde srovnání se sázkou na číslo.

Ano, když vsadíš 5 žetonů na číslo a vyhraješ, bereš 175 žetonů, ale jaké při tom podstupuješ

riziko! Systémy rohové obrany toto riziko výrazně snižují, takže zde sice za svých 5 dolarů

nezískáš 175, ale zato pokrýváš 5 žetony efektivně 9 čísel, tedy čtvrtinu plátna!

A každé z těch 5 čísel vyplácí výhru minimálně v poměru 8:1. Navíc pravděpodobnost výhry

zde není 1:37 jako u sázky na konkrétní číslo, ale 1:4,5 a to je už přece podstatně příznivější!

 

      Ukázka rohové obrany 5 žetony

      

 

  

Možné finanční efekty  - Rohová obrana 5 žetony
Padne-li některé z čísel:   Výpočet výplaty Zisk
22, 24, 28, 30 8:1 (+1) 4 žetony
23, 25, 27, 29 8:1 x 2 (+2) 13 žetonů
26 (35:1) + ((8:1) x 4) +5 67 žetonů

 

 

 

Příklad č.2: Rohová obrana devíti žetony

 

Sázíme zde na opět konkrétní číslo, na jeho čtyři rohy a dále na jeho 4 strany.

Pro lepší názornost opět zvolíme číslo 26 a jeho okolí.

Pokryjeme velmi efektivně 9 čísel na plátně.

 

               Ukázka rohové obrany 9 žetony

                    (Casino Las Vegas)

 

 

Možné finanční efekty  - Rohová obrana 9 žetony
Padne-li některé z čísel:   Výpočet výplaty Zisk
22, 24, 28, 30 8:1 (+1) 0 žetonů
23, 25, 27, 29 (17:1) + ((8:1) x 2) +3 27 žetonů
26 ((17:1) x 4) + ((8:1) x 4) +9 135 žetonů

 

Příklad č.3: Rohová obrana deseti žetony

 

Sázíme zde na dvě konkrétní čísla a jejich rohy

Pro náš příklad zvolíme čísla 20 a 26. To, že obě čísla leží blízko sebe,

příznivě ovlivňuje tzv. mezičíslo, v našem případě 23, kde jsou pokryty jeho všechny rohy

Pokryjeme velmi efektivně 15 čísel na plátně.

 

                  Ukázka rohové obrany 10 žetony

                       (Casino Unibet)

 

 

 

Možné finanční efekty  - Rohová obrana 10 žetony
Padne-li některé z čísel:   Výpočet výplaty Zisk
16, 18, 28, 30 8:1 (+1) -1 žeton
17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29 ((8:1) x 2) +2 6 žetonů
23 ((8:1) x 4) +4 26 žetonů
20, 26 (35:1) + ((8:1) x 4) +5 67 žetonů

 

 

 

Příklad č.4: Rozdělená obrana deseti žetony

 

Tento příklad ukazuje, jak může posun obrazce ovlivnit výsledný finanční efekt.

Sázíme zde stejný počet žetonů, jako v předchozím příkladu, dokonce ve velmi podobném

rozložení na plátně. Oproti předchozímu příkladu je zde možnost zisku nižší. Ale pozor,

nižší je ze taky možnost ztráty! Je to vyváženější verze rohové obrany, kdy pokrýváme

pomocí 10 žetonů 18 čísel, tedy celou polovinu plátna!

 

                   Ukázka rozdělené obrany 10 žetony

                               (Casinoeuro)

 

 

Možné finanční efekty  - Rozdělená obrana 10 žetony
Padne-li některé z čísel:   Výpočet výplaty Zisk
16, 18, 22, 24, 25, 27, 31, 33 8:1 (+1) -1 žeton
17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32 ((8:1) x 2) +2 6 žetonů
20, 29 (35:1) + ((8:1) x 4) +5 67 žetonů

 

Závěrečné doporučení:

Systémy rohové obrany patří k velmi oblíbeným, protože za použití poměrně nízkého kapitálu

pokrýváme velké plochy plátna. Finanční efekty mohou být při troše štěstí značné, to znamená,

že můžeme odehrát mnoho spinů pouze s mírným navyšováním kapitálu.

Pouze je třeba trochu počítat, aby navýšené sázky pokryly ztrátu a přinesly kýžený zisk.

Důležitá zásada je, aby navyšování kapitálu proběhlo proporcionálně, to znamená,

pokud přidáváme žetony, pak rovnoměrně na tatáž čísla, která jsme v obrazci vsadili minule!

Jakákoli odchylka od tohoto pravidla zde může vést k destabilizaci celého systému.

Zpočátku bývá pro hráče trochu obtížnější zapamatovat si rozložení obrazců na plátně, takže

doporučuji jako obvykle vše odzkoušet nanečisto, bez peněz, v některém z níže uvedených casin.

Je zde velká možnost kombinací rohové obrany s ostatními systémy, proto přivítám

zajímavé podněty každého hráče.

 

 

 

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy