Zákon třetího

Velmi jednoduchý a přitom tak zvláštní systém...

Zkušení hráči vědí, že ruleta je rozdělena na 12 tzv. streetů neboli ulic. 

První street je tvořen čísly 1,2,3. Druhý čísly 4,5,6, třetí pak 7,8,9 a tak dále.

Pozoruješ čísla, která padají:

Pokud se zopakuje číslo v rámci streetu, pak sázej na ostatní dvě čísla streetu.

Pokud se zopakují dvě čísla v rámci streetu, pak sázej na tyto dvě čísla.

Záleží na hráči, jaké žetony zvolí. Než získáš důvěru v tento systém, doporučuji

žetony menší hodnoty.

 

Vysvětlivky:
Řekněme, že v rámci streetu (1,2,3) padlo číslo jedna a později i číslo dvě.

V tomto případě sázíme na čísla 1 a 2.
Pokud by se znovu zopakovalo číslo 1, pak sázíme na druhá dvě čísla v rámci

streetu, tedy čísla 2 a 3.
 

Konkrétní příklad - budeme sázet

žetony řekněme po 5 dolarech ...
 
14
10
25
7
12
(10 a 12) takže sázíme na obě tato čísla

19
27 (25 a 27) takže sázíme na obě tato čísla
36
6
12 (výhra) končíme se sázkama na tomto streetu
8 (7 a 8) sázíme na obě tato čísla
9
8 (výhra) končíme sázky na tomto streetu
            v tomto okamžiku činí výhra 220 dolarů!

18
36 (opakovaně, takže sázíme na  34 a 35)
9 (8 a 9) sázíme na obě čísla
29
9 (výhra) končíme se sázkama na tomto streetu
12 (opakování, takže sázíme na 10 a 11)
27 (výhra) odstraníme sázky ze streetu
            výhra v tomto momentu činí 440 dolarů
2
21
(takže sázíme 19 a 21)
14 (opakování, takže sázíme 13 a 15)
21 (výhra) odstraníme sázky ze streetu
29 (opakování, takže sázíme 28 a 30)
24
24 (opakování, sázíme 22 a 23)
29
32
2 (opakování, sázíme 1 a 3)
19 (sázíme 19 a 21)
4 (sázíme 4 a 6)
21 (výhra) odstraníme sázky ze streetu
23 (výhra) odstraníme sázky ze streetu
2
7 (sázíme 7 a 9)
5
1 (výhra) odstraníme sázky ze streetu
10 (výhra) odstraníme sázky ze streetu
5
23 (opakování, takže sázíme 22 a 24)
20 (sázíme 20 a 21)
32 (opakování, takže sázíme 31 a 33)
16 (sázíme 16 a 18)
25 (sázíme 25 a 27)
30 (výhra) odstraníme sázky ze streetu
30 (opakování, takže sázíme 28 a 29)
4 (výhra) odstraníme sázky
13 (výhra) odstraníme sázky
16 (výhra) odstraníme sázky
13 (opakování, takže sázíme 14 a 15)
33 (výhra) odstraníme sázky
33 (opakování, takže sázíme 31 a 32)
34 (výhra) odstraníme sázky
20 (výhra) odstraníme sázky
29 (výhra) odstraníme sázky
               zisk je něco přes 540 dolarů

   
a tak dále...

 

 

 

 

Poznámka : 

Podle zkušeností se zde výhry začnou hromadit spíše v pozdější době.

Nenech se proto znervóznit tím, že zpočátku budeš na svou výhru čekat.

Výhry se začnou objevovat postupně, s matematickou zákonitostí,

spolu s tím, jak bude plátno čím dál více pokryto žetony. 

Je to systém náročný na zapamatování, proto doporučuji 

dělat si poznámky na papír a rozhodně nejdříve vyzkoušet nanečisto!

 

Zpět na hlavní stranu s ruletními a sázkovými systémy